Naprapatbehandling

Naprapati är en inriktning inom den manuella medicinen.
Naprapaten diagnosticerar, behandlar och rehabiliterar funktionsbesvär och smärttillstånd i rygg, muskler och leder.
Naprapaten använder manipulation eller mobilisering för att öka rörligheten i lederna och kombinerar dessa tekniker med massage, pressur och stretch.

 

Manipulation

Lederna i ryggraden kan av flera olika orsaker ibland bli mindre rörliga. Detta kan leda till muskelspänning och smärta hos patienten. Manipulationen används då för att återställa den normala rörligheten i leden. Manipulationsgreppet utförs med en snabb och lätt rörelse med litet rörelseutslag. Metoden är smärtfri och teknikerna väljs efter patient och besvär.

 

Mobilisering

Syftet med mobilisering är detsamma som med manipulation, det vill säga att återskapa normal ledrörlighet. Mobilisering är dock en något mjukare behandlingsmetod än manipulationen och istället för en snabb rörelse utförs mobilisering med låg hastighet och upprepade gånger.

 

Massage

Massage har en rad positiva effekter på kroppen. Effekterna på muskler är framförallt avslappning, smärtlindring och ökad blodcirkulation. I kombination med manipulation får man ett effektivt och långvarigt behandlingsresultat på besvär i rörelseapparaten. Det vill säga muskler och leder.

 

Stretching

De vanligaste effekterna som uppnås med töjning och specifik stretching är smärtlindring, avslappning och styrkeökning i förkortad muskulatur. Stretching används också för att rehabilitera samt förebygga muskelskador.

"Vi tycker det är bättre att bli smärtfri för all framtid än bara för stunden."