Akupunktur

Akupunktur innebär att tunna nålar sticks in i speciella punkter. Akupunkturen utvecklades för flera tusen år sedan i Kina. Den traditionella kinesiska medicinen har ett helt annat förklaringssystem till uppkomst och behandling av sjukdomar än man har i västvärlden. I Sverige godkändes akupunktur som behandlingsmetod av Socialstyrelsen 1984. 

 

Hur går akupunkturbehandling till?

Sterila engångsnålar används. Nålarna sätts i det smärtande området. Dessutom används ofta nålar i armar och/eller ben för att förstärka effekterna. Nålarna får sitta kvar 20-30 minuter. 

Vanligt behandlingsintervall är en gång per vecka. 

 

Vad händer i kroppen vid akupunktur?

Vetenskapligt är hittills bevisat:

  • Lokalt runt nålarna stimuleras läkning genom ökat blodflöde och frisättning av neuropeptider som stimulerar kroppens smärthämmande hormoner.  
  • Kroppens egna smärtstillande ämnen, bland annat endorfiner, frisätts vilket gör att känsligheten för smärta minskar.
  • Smärtimpulser i nervbanor i hjärnan blockeras delvis. 

Har akupunktur några biverkningar eller risker?

Det är vanligt att man känner sig trött eller dåsig efter behandlingen. I vissa fall kan yrsel, illamående, svettning eller blodtrycksfall uppkomma. Försiktighet med bilkörning efter första behandlingen rekommenderas. Tillfälligt förvärrad smärta kan också förekomma, vilket kan vara ett tecken på att man kan reagera bra på behandlingen framöver. 

 

Övrigt

Det är bra om man har möjlighet till avkoppling efter akupunkturbehandlingen. Kraftig fysisk ansträngning samma dag bör undvikas.